תקנון רפואה אלטרנטיבית


מטרת כללים אלו – להבטיח מסגרת טיפול מקצועי, שקופה ואיכותית במידה מיטבית. 

הגדרות כלליות

1. הנוסח נכתב בלשון זכר אך מופנה ומתייחס לכל המינים ללא הבדלים.

2. ידוע לי שהמפגשים בסניף תל אביב מתקיימים בקליניקה שמושכרת. 

3. המפגשים לצורך רפואה אלטרנטיבית יתקיימו בקליניקות בתל אביב היכולות להשתנות מעת לעת בהתאם לשכירות בקליניקה ובימים ושעות שונים מהקליניקה באופקים. 

4. יום הפעילות ושעות הפעילות הן יום שישי בין 09:00-13:00 או חמישי 18:00-21:00 לפי מספר המטופלים לאותו שבוע.

5. ניתן לסכם על מפגש בודד או סדרת טיפולים. 

6. במידה והמטופל מגיע דרך הסדר (קופ"ח, חברת ביטוח, שוברים או כל הסדר אחר שיהיה בתוקף מעת לעת), על אחריותו להביא התחייבות בתוקף ושמישה לטיפול הנוכחי או העתידיים. במידה ולא הביא מכל סיבה שהיא ישלם מחיר מלא לפי מחירון חברה המתעדכן מעת לעת ונמצא באתר ובפרסומי החברה עבור הגעה לתורו ולא יהיה זכאי להחזר כספי בהמשך גם אם ימציא התחייבות. כנגד התשלום תוצא חשבונית מס או קבלה כחוק בהתאם לסטטוס העסק באותה העת. 

7. בהמשך לסעיף הקודם על המטופל להסדיר את ההשתתפות העצמית לפני תחילת הטיפול.

8. הגעה מטעם הסדר אינה פוטרת את המטופל מתקנון החברה המחייב אותו ונמצא לקריאה באתר ובמשרדי החברה.

9. המטופל מילא שאלון רפואי, ואישור שימוש בשמנים וקרמים ושאלונים שיידרשו ע"י המדינה או החוק. הובהר למטופל שכדאי להגיע כ-15 דקות לפני הטיפול על מנת שמילוי הטפסים לא יהיה על חשבון זמן הטיפול.

10. אין הנהלת שובל של ידע או מי מטעמה אחראי לציוד שהושאר ללא השגחה ולא נלקח לחדר הטיפולים.

11. במידה ורכש מוצר כלשהו בקליניקה האחריות לטיב המוצר ותקינותו הינה על היצרן הרשמי ולא כלפי עידו פריירייך או שובל של ידע. 

12. עלות שעת טיפול (45-60 דקות) – לפי מחירון עדכני או כרטיסיית טיפולים בתוקף או התחייבות בהסדרים. 

13. כל חלק משעה דינו שעת מפגש נוספת אם התבקשה במפורש ע"י המטופל ותשולם התוספת באותו המפגש לפי מחירון מלא (במידה והדבר מתאפשר מבחינת זמינות תור נוסף בקליניקה).

14. ניתן לשלם במזומן לטיפול הבא, טיפול נוכחי ישולם באחת הדרכים הבאות: אשראי, ב- PAYBOX   או ב-  BIT  צ'ק מזומן יתקבל בסיום טיפול ששולם כבר לטיפול הבא.

15. למען הסר ספק בעת הזמנת טיפול יש לשלם מראש עבור המפגש או להמציא שובר תשלום מצולם עם בר קוד או מספר שובר בתוקף שישמש אמצעי תשלום לכל דבר והוא יפדה ביום הטיפול. במידה והטיפול יבוטל לפי מדיניות הביטולים יוחזר מלוא התשלום.

16. ידוע למטופל שבהבאת שובר / התחייבות שבהסדר אם לא יגיע או יאחר למפגש ההתחייבות תיפרע ועליו יהיה לדאוג להתחייבות חדשה לפי תקנון החברה או שיוכל לשלם את ערך הטיפול המלא לפי המחירון בהסדר.

17. המחירים כוללים מע"מ בהתאם לסוג העסק באותו הזמן והמטופל יקבל חשבונית קבלה או קבלה כמקובל בחוק. 

18. על הלקוח להתייצב למפגש בזמן שנקבע (מומלץ להגיע 15 דקות לפני). באחריותו של המטופל לדאוג בעצמו לאמצעי תזכורת וכיו"ב על מנת שלא לפספס את המפגשים. 

19. כל איחור הינו על חשבונו של המאחר, והמפגש יסתיים בשעה שנקבעה מראש. 

20. במידה וחל עיכוב בתחילת הטיפול מסיבות המטפל, במקרה כזה ניתן להשלים דקות טיפול ללא עלות נוספת בהתאם ללו''ז במפגש הנוכחי או מפגשים הבאים כפי שיסוכם עם המטופל. 

21. במידה ומקדימים יש לוודא מולי בהודעה כתובה או לדפוק בדלת ולהמתין בחדר ההמתנה. על מנת לשמור על דיסקרטיות מטופלים וצנעת הפרט.

22. מדיניות הביטולים – ניתן לבטל את המפגש לכל המאוחר עד 48 שעות שקודם למפגש ללא חיוב, עד 24 שעות לפני בחיוב 50% ממחיר טיפול מלא מתחת ל24 שעות ללא החזר. 

23. כשנקבע המפגש, משמעות הדבר שהמפגש תפוס ע"י הלקוח ואין אפשרות לספקו למישהו אחר (בין אם הלקוח הגיע לקליניקה ובין אם לא). לכן, פשוט שהמפגש יחויב בתשלום, חריגים: 

• אילוץ כפוי פתאומי (כגון מחלה, תקלה בתחבורה/רכב, מצב ביטחוני וכיו"ב) – יחויב ב-50% בלבד ממחיר טיפול מלא בהתאם לאישור שיוצג.

24. תמורת מפגש שבוטל ע"י מטפל ניתן לתאם מפגש חלופי בהתאם לזמינות בלו"ז של המטפל ללא עלות גם מתחת ל24 שעות. 

25. בסדרת טיפולים מובהר בזאת חשיבות רצף הטיפול על מנת להגיע ליעד וללא רצף זה התהליך יכול להיות לא יעיל.

26. הטיפולים מעוגנים בחיסיון מטפל מטופל למעט בהם החוק מחייב להודיע לרשויות.

27. כל מחלוקת תנוהל בבית המשפט בבאר שבע.

28. מחירון:

מחירון רפואה אלטרנטיבית

- רפלקסולוגיה בלבד 45 דקות 150 ₪*

- עיסוי אבני חמות גוף 50 דקות 300 ₪ (ניתן לבצע טיפול מלא אחד)

- מסיכת פילינג כפות רגלים בשילוב עיסוי כפות הרגליים 45 דקות כלל הטיפול 120 ₪ מוגבל לטיפול בשבוע   

- רפלקסולוגיה בשילוב אבנים חמות לרגלים 45 דקות טיפול 200 ₪ *

- רפלקסולוגיה בשילוב אבנים חמות גוף 45 דקות טיפול 250 ₪ *

- 30 - 45 דקות (לפי סוג הטיפול) של דמיון מודרך 150 ₪ 

* ניתן לנצל עד 2 נקובים לאדם למפגש

** טיפול מותנה במילוי שאלון רפואי + שאלוני קורונה או שאלונים הנדרשים מעת לעת**

***יש להתייעץ עם רופא האם ניתן לבצע את הטיפולים המוצעים וחובה להודיע על רגישות לחומרים או מגבלה, מחלה או פגם בעור כלשהי בעת ההזמנה ולפני התחלת הטיפול ולשאול בעת הזמנת הטיפול***

לא מתאים לבעלי פטרת, כן מתאים למטופלים סכרתיים!!! 

במקום עמדת קפה ותה מפנקים לשרותכם

איחור לטיפול ייחשב כזמן טיפול לכל דבר והטיפול יסתיים בזמן שנקבע

תשלום מראש בעת ההזמנה

ניתן לשלם במזומן או ב- PAYBOX   או ב-  BIT או באשראי

ביטול עד 48 שעות החזר מלא, עד 24 שעות החזר 50% מתחת ל24 שעות ללא החזר או הורדת טיפול מכרטיסיה

שעת טיפול רפלקסולוגי היא בין 45 דקות ל-60 דקות לפי הצורך הטיפולי, לשיקול המטפל

אין אפשרות לבחור את מין המטפל בשלב זה  ואין אפשרות לטיפול בזוג, הטיפול ע"י מטפל בלבד

ט.ל.ח

מחירון כרטיסיות רפואה אלטרנטיבית

- כרטיסיית 5\10 טיפולים רפלקסולוגיה בלבד  700\1400 ₪ *

- כרטיסיית 5\10 טיפולי עיסוי אבני חמות גוף 50 דקות 1450 \ 2900 ₪ (ניתן לנצל ניקוב אחד למפגש)

- כרטיסיית 5\10 טיפולי מסיכת פילינג כפות רגלים בשילוב עיסוי כפות הרגליים 45 דקות כלל הטיפול 

575 \ 1150 ש"ח  

- כרטיסיית 5\10 רפלקסולוגיה בשילוב אבנים חמות לרגלים 45 דקות טיפול 950 \ 1900 ₪ *

- כרטיסיית 5\10 רפלקסולוגיה בשילוב אבנים חמות גוף 45 דקות טיפול 1200 \ 2400 ₪ *

- כרטיסיית 5\10 30 - 45 דקות (לפי סוג הטיפול) של דמיון מודרך 700 \ 1400 ₪

* ניתן לנצל עד 2 ניקובים לאדם למפגש

** טיפול מותנה במילוי שאלון רפואי

יש להתייעץ עם רופא האם ניתן לבצע את הטיפולים המוצעים וחובה להודיע על רגישות לחומרים או מגבלה, מחלה או פגם בעור כלשהי לפני התחלת הטיפול ולשאול בעת הזמנת הטיפול

לא מתאים לבעלי פטרת, כן מתאים למטופלים סכרתיים!!! 

במקום עמדת קפה ותה מפנקים לשרותכם

איחור לטיפול ייחשב כזמן טיפול לכל דבר והטיפול יסתיים בזמן שנקבע

תשלום מראש בעת ההזמנה

ניתן לשלם במזומן או ב- PAYBOX   או ב-  BIT  או באשראי. 

ביטול עד 48 שעות החזר מלא, עד 24 שעות החזר 50% מתחת ל24 שעות ללא החזר או הורדת טיפול מכרטיסיה.

טיפול רפלקסולוגי בין 45 דקות ל-60 דקות לפי הצורך הטיפולי, לשיקול המטפל.

אין אפשרות לבחור את מין המטפל בשלב זה  ואין אפשרות לטיפול בזוג, הטיפול ע"י מטפל בלבד.

ט.ל.ח

אשמח לעמוד עמך בקשר בנוגע לכל שאלה. 

בברכה,

עידו פריירייך M.S.c, 

אח מוסמך פסיכותרפיסט מטפל בשיטת CBT  

מטפל רפלקסולוגי, עיסוי ספא ואבנים חמות

מנהל שובל של ידע

מ.ר. 184658 

טל' 051-2441356 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- המטופל: קראתי והבנתי את תוכן התקנון והתנאים שבו מקובלים עלי.

שם ומשפחה: _______________________ טלפון: ____________________ תאריך ____________ 

חתימת הלקוח/המטופל ______________________ 

המטפל: הנ"ל חתם על התקנון בנוכחותי. 

חתימת המטפל ____________ 


2all בניית אתרים